NOUDRIZORG PRIVACY POLICY

Privacyverklaring


NoudriZorg neemt uw privacy en bescherming van uw gegevens serieus. Wij doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de informatie die u ons geeft in verband met de door ons aan uw verstrekte diensten, producten of uw bezoek aan onze website te beschermen om zodoende uw privacy te waarborgen. NoudriZorg houdt zich bij het verwerken van uw persoonsgegevens aan de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) en de geldende Nederlandse wetgeving. Op grond van de AVG worden persoonsgegevens alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Ook moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden verwerkt.

Wat zijn persoonsgegevens?


Onder persoonsgegevens valt alle informatie waarmee we u kunnen identificeren. De gegevens waarmee NoudriZorg, een natuurlijke persoon, zoals u, kan identificeren zijn bijvoorbeeld uw volledige naam, maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van uw laptop. Ook een combinatie van gegevens kan het mogelijk maken dat u identificeerbaar bent.

Persoonsgegevens die wij verwerken


Bij verwerking van persoonsgegevens ongeacht of dit automatisch gebeurt gaat het niet alleen om het bijwerken, wijzigen, combineren, maar ook om het verzamelen, vastleggen, opslaan of juist het wissen of vernietigen van uw gegevens. NoudriZorg verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • NAW-Gegevens
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@noudrizorg.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben


NoudriZorg verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om diensten bij u af te leveren

Hoe lang we gegevens bewaren?


NoudriZorg zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen?


NoudriZorg verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek


NoudriZorg gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. NoudriZorg gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics


NoudriZorg maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van NoudriZorg bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan NoudriZorg te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. NoudriZorg heeft hier geen invloed op. NoudriZorg heeft Google geen toestemming gegeven om via intelllink.com verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Nieuwsbrief


Indien u onze nieuwsbrief ontvangt en deze niet meer wil ontvangen, kan u te allen tijde contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind u in het hoofdstuk hieronder. In de nieuwsbrief treft u echter ook een link aan om af te melden. De NoudriZorg nieuwsbrief ontvangt u automatisch op ongeregelde tijdvakken zodra u zich bij ons heeft aangemeld voor deze nieuwsbrief. Wenst u deze niet langer te ontvangen. Meld u dan af via de link die met deze nieuwsbrief meegezonden wordt naar het voor ons bekende e-mailadres.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@noudrizorg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. NoudriZorg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging


NoudriZorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@noudrizorg.nl.

Wijziging Privacy Statement


NoudriZorg behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, en per mail naar u verzonden worden op het voor ons bekende email adres.